Voor Jongeren

Behandeling speciaal voor jongeren, om hen voor te bereiden op een nieuwe levensstijl, zonder verslaving.

Ambulante behandeling

Ambulant: Dit houdt in dat je eens per week naar de FMA komt voor behandeling en daarna weer naar huis gaat. Je blijft dus in je eigen omgeving en kunt normaal naar school.

Bo ta uniko (BTU) + Bo ta uniko plus (BTU Plus)
 • BTU 12 – 17
 • BTU plus  17 – 21

Het doel van het programma is om de deelnemer betere keuzes te laten maken door beter inzicht te krijgen over zijn/ haar gedrag aan de hand van de verkregen informatie gedurende het programma. Het gevolg hiervan is grotere weerbaarheid tegen verslaving. De informatie zal op een dynamische manier worden gepresenteerd, de deelnemer zal zich ermee kunnen identificeren en zal zich in de sessies vrij kunnen uiten. Door een interactieve manier van informatie uitwisseling zal de deelnemer in staat zijn om zijn/haar sociale vaardigheden verder te ontwikkelen.

Het programma ”Bo ta Úniko/Bo ta Úniko Plus” is een programma dat aandacht heeft voor fysieke, sociale, emotionele en spirituele aspecten van de deelnemer. Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan de persoonlijkheid en de karakter eigenschappen van de deelnemer die van belang zijn om een positieve verandering teweeg te brengen. 

Het doel:

 • Informatie krijgen over drugs en verslaving.
 • Jezelf beter leren kennen, ontdekken waarom je uniek bent.
 • Verstandige beslissing leren nemen.
 • Meer controle krijgen over je emoties.
 • Terugval voorkomen.
 • Doelen stellen.

Door de behandeling leer je o.a.:

 • Situaties herkennen die je stimuleren om te gebruiken.
 • Met je emoties omgaan.
 • Je sociale vaardigheden versterken.
 • Terugval voorkomen.
 • Een nieuwe & drugsvrije levensstijl creëren.

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Motivatie om aan je verslaving te werken.
 • Familieleden die bereid zijn het behandelproces te ondersteunen.
 • Bereid zijn urinetesten te laten afnemen.
 • Gedurende de behandeling normaal naar school gaan of blijven werken.

Duur van de behandeling:

De duur van de behandeling wordt bepaald na de evaluatie van de casus. De duur van de behandeling zal korter zijn voor een jongere die experimenteert dan bij een jongere die regelmatig gebruikt.

Het eerste gedeelte van de behandeling duurt 4 tot 11 weken. Dit gedeelte bestaat uit wekelijkse groepssessies en tweewekelijkse individuele sessies.

Daarna volgen nazorgsessies 1 keer per maand. De nazorgperiode duurt 3 tot 6 maanden.

Gedurende de behandeling worden de ouders ondersteund. Dit kan telefonisch, in een groepssessie of tijdens individuele sessies plaatsvinden.

De behandeling bestaat uit gesprekken en oefeningen om je voor te bereiden op een nieuwe levensstijl, zonder verslaving. De behandeling gebeurt individueel of in een groep, samen met andere jongeren die in dezelfde situatie zitten als jij. Jullie kunnen elkaar zodoende ondersteunen tijdens het behandelproces. 

Mini VIP + VIP

Mini VIP + VIP (VIP = Very Important Person)
 • Mini VIP 7-10 jaar
 • VIP 10 -12 jaar
Mini VIP en VIP groepen zijn programma dat op een speelse manier ondersteuning biedt aan kinderen van 7 tot en met 12 jaar die in een verslavingsomgeving wonen.