Voor Volwassenen

Voor Volwassenen

Volwassenen kunnen bij FMA terecht voor zowel individuele als groepsbehandeling en opname. Ook biedt men hulp en ondersteuning aan gezins- en familieleden.

Ambulante behandeling

De ambulante cliënt bezoekt de FMA 1 á 2 keer per week voor behandeling maar blijft verder in zijn eigen omgeving wonen. Doel van de behandeling is om de cliënt een nieuwe levensstijl aan te leren waarbij hij controle heeft over zijn verslaving. De behandeling kan individueel of in groepsverband plaatsvinden onder begeleiding van psychologen en/of maatschappelijk werkers.

Criteria voor ambulante behandeling:

 1. Motivatie om de behandeling te ondergaan.
 2. Contactpersoon die bereid is om de behandeling te ondersteunen.
 3. Dagbesteding in de vorm van werk of school.
 4. Psychisch stabiel.

Opname

Bij Speransa kan de cliënt opgenomen worden (residentiële zorg) of een deeltijd programma volgen (semi-residentieel). Het verblijf bij Speransa is altijd vrijwillig.

Opname bij Speransa is alleen mogelijk voor mannen boven de 18 jaar. Vrouwen kunnen wel deelnemen aan het deeltijd aanbod.

Voor behandeling bij Speransa komen in aanmerking mensen met een verslavingsproblematiek die zo ernstig is dat ambulante behandeling niet mogelijk is. De cliënt moet een cognitief niveau hebben waardoor hij het programma kan volgen en moet verder in staat zijn te werken of een opleiding te volgen. De cliënt moet gemotiveerd zijn om aan zijn verslavingsproblematiek te werken en mag geen ernstige psychische of fysieke stoornis hebben. 

De client van Speransa moet een contactpersoon hebben en de steun van zijn sociale omgeving. 

De opnameduur bij Speransa is maximaal een jaar.

Aanbod bij Speransa:

 1. Detox
 2. Residentiël
 3. Semi-residentiël
 4. Nazorg
Soorten  behandelingen: Periode:
Detox 2 dagen tot  2 weken
Residentiële behandeling 10 tot 12 maanden
Semi-Residentiële behandeling (deeltijd) 4 tot 6 maanden
Nazorg 3 maanden, 2x per maand

De periode van de behandeling van cliënt wordt gedefinieerd na het diagnostische gesprek en kan verschillend zijn per situatie. Wij geven altijd zorg op maat.

Familieondersteuning

De ondersteuningsgroep is een programma voor familie en geliefden van een individu met een verslavingsproblematiek.

Het individu met de verslavingsproblematiek kan een cliënt zijn die momenteel een behandeling volgt bij de FMA of iemand die nog niet is begonnen met zijn/haar behandelproces.

Het doel van deze groep:

Het belangrijkste doel van het programma is om begeleiding en steun te geven aan deelnemers van de groep.

Familie educatie

De educatiegroep is een programma voor ouders van de jongeren met een verslavingsproblematiek.

Het doel van deze groep is om:

 • Ouders bewust te maken van de manier van opvoeden en de gevolgen daarvan

 • De opvoeden te verbeteren

 • Betere communicatie creëren tussen ouders en hun kinderen

Wachtlijstsessie

Voor cliënten die wachten op een behandeling worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij onder andere gewerkt wordt aan hun motivatie en informatie over verslaving wordt gegeven.