Over FMA

Het kenniscentrum op het gebied van preventie, behandeling en zorg voor verslaafden.

Over de Organisatie

FMA

Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) is in 1995 opgericht op initiatief van het Eilandgebied Curaçao. De stichting is het kenniscentrum op het gebied van preventie en behandeling van verslaving op Curaçao.

De organisatie ontvangt, op basis van concrete afspraken en verantwoording, subsidie van de overheid van Curaçao.

Onze Missie

De FMA bevordert en coördineert activiteiten op het terrein van verslaving, op een brede en gekwalificeerde manier door middel van preventie, educatie en vrijwillige behandeling in samenwerking met andere instellingen.

Onze Visie

FMA is het klantgerichte kenniscentrum op Curaçao dat met een proactieve en professionele aanpak preventie, educatie en behandeling biedt om op de meest effectieve manier de verslavingsproblematiek beheersbaar te maken.

Onze Doelgroep

We zijn er voor iedereen: jongeren, volwassenen, ouderen en tevens kinderen van verslaafden.

Onze doelgroepen

De voornaamste taken zijn:

Behandeling en begeleiding van verslaving, zowel verslavende middelen als gewoontes.

Het onderhouden van een centraal aanmeldpunt voor de verslavingszorg.

Het zorgdragen voor een passend aanbod van behandeling en begeleiding voor verslaafden.

FMA Journey

1995

De Fundashon pa Maneho di Adikshon wordt opgericht. De eerste bijdrage van de Centrale Overheid komt binnen in de vorm van een donatie uit het Criminaliteits fonds. Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) ontvangt 1.5 miljoen als startkapitaal uit handen van minister drs. Stanley Inderson.

1997

Het inloopcentrum voor chronisch verslaafden, Dios Yudami is in 1997 gestart door de Zusters van Schijndel die eten uitdeelden aan dakloze verslaafden in Scharloo en omstreken. Later werd FMA benaderd voor ondersteuning en zijn de werkzaamheden van de Zusters overgenomen en uitgebreid.

1997 tot 2000

In 1997 wordt het kantoor van FMA officieel geopend in een pand te Saliña. Men begint hier met de registratie van cliënten en ontvangt voor het eerst subsidie van het eilandgebied Curaçao middels een zorgcontract. Samen met Stichting de Hoop uit Dordrecht- een autoriteit op het gebied van verslavingszorg- organiseert FMA de eerste basiscursus verslavingszorg voor haar personeel. In het jaar 2000 begint FMA wederom met technische ondersteuning van Stichting de Hoop met elektronische registratie van cliënten.

2000 tot 2001

Met fondsen uit het Urgentieprogramma Jeugd en Jongeren uit Nederland wordt in het jaar 2000 de Ambulante hulpverlening aan jongeren opgezet en in 2001 volgt de afdeling Ambulante hulpverlening aan volwassenen. In 2001 wordt met fondsen van Reda Sosial de bus LIBER geïntroduceerd, een mobiel inloopcentrum ten behoeve van zorg in de wijken van Curaçao.

2002

In 2002 is, naast de inloop, een nachtopvang voor dakloze, chronisch verslaafden gestart bij Dios Yudami. In dat jaar hebben FMA en Stichting de Hoop tevens het initiatief genomen voor de oprichting van Fundashon Speransa, de stichting die toen 24/7 zorg aanbood aan mannen.

2005

In 2005 sluiten FMA en Aqualectra een samenwerkingsovereenkomst die preventie op de werkplek en behandeling van werknemers ten doel heeft. Aqualectra is tevens één van de eerste lokale bedrijven die verslavingspreventie opnemen in hun CAO.

2005

Het onderzoek Paso a Paso wordt uitgevoerd door de Geneeskundige en Gezondheids dienst (GGD) en FMA, met het doel een beeld te krijgen over de resultaten van de behandeling van personen die tussen 2001 en 2003 als cliënt waren ingeschreven bij FMA. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste ex-cliënten nog steeds clean zijn en in het algemeen vooruitgang hebben geboekt voor wat betreft hun algemene gezondheid, sociaal functioneren en werkomstandigheden.

2007

In samenwerking met Fundashon Material pa Skol en met financiering van de Stichting Samenwerkende Fondsen voor de Nederlandse Antillen en Aruba, wordt een preventiecurriculum ontwikkeld ten behoeve van het Funderend Onderwijs.

2018

Fundashon Speransa wordt opgeheven en Speransa wordt een afdeling van de Fundashon pa Maneho di Adikshon.

2018

Samenwerkingsverband tussen Un Miho Mañan (UMM) de Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis dokter David Ricardo Capriles en Dios Yudami (DY) afdeling van Fundashon pa Maneho di Adikshon. Zij komen onder een dak in het gebouw Kranshi Bieu te Scharloo.

2020

Integratie FMA in Stichting GGz Curaçao.