Skip to main content


De Inter-Continental University of the Caribbean (hierna: ICUC) onder leiding van prof. dr. ir Gilbert J. Cijntje gaat, in opdracht van de stichting Gaming Control Board (hierna: GCB), gaat een onderzoek doen naar het gokgedrag en de huidige gokproblematiek op Curaçao. De lokale experten op het gebied van verslavingszorg, de Fundashon pa Maneho di Adikshon (hierna: FMA) zullen ook hieraan bijdragen.

Op dinsdag 27 juni 2023 hebben beide partijen de overeenkomst van opdracht ondertekend. Naar verwachting zal het eindrapport voor het einde van dit jaar worden opgeleverd. Het laatste rapport over voornoemd onderwerp dateert van het jaar 2003 en het resultaat schiep het zorgwekkende beeld dat de Curaçaose gemeenschap destijds kampte met ernstige gokverslaving en de negatieve sociaal-maatschappelijke effecten daarvan.

Inmiddels, 20 jaar later, is vooralsnog onbekend of dit fenomeen is verergerd, afgenomen of onveranderd is gebleven. Vanwege het grote aanbod en de toegankelijkheid van kansspelen op het eiland is het cruciaal om te beschikken over actuele reële data om aan de hand hiervan, gokverslavingspreventieve oftewel ‘Responsible Gaming’ richtlijnen en beleid te ontwikkelen die toezien op een deugdelijke bescherming van consumenten (spelers), jongeren en kwetsbaren voor kansspelen. Een cruciale stap is genomen om de gokverslavingsproblematiek op Curaçao deugdelijk aan te pakken. De GCB is voornemen om binnenkort, vanuit het oogpunt van preventie, te beginnen met een bewustwordingscampagne die personen bewuster moet maken hoe verantwoord te gokken als hiervoor wordt gekozen en dat er reële risico’s bestaan, voor een ieder die deelneemt aan kansspelen, om een problematisch gokgedrag en-of een gokverslaving te ontwikkelen. 

De Stichting Gaming Control Board is de toezichthouder voor de land-based casino-industrie en de i-gaming sector op Curaçao en is de vergunningverlenende autoriteit voor o.a. alle loterijen, charitatief bingo en bon ku ne. Daarnaast is de GCB aangesteld als toezichthouder voor de kansspelindustrie op Curaçao v.w.b. de naleving van wet- en regelgeving rondom het witwassen van geld en het tegengaan van de financiering van terrorisme (AML / CFT). De GCB heeft ook als taak het bevorderen van verantwoord gokken ‘Responsible Gaming’.

FMA

Author FMA

More posts by FMA